logo LIM Group CLEANING / FACILITY / PROPERTY

Pasportizácia objektov

Pasportizácia vám pomôže zabezpečiť bezpečné prevádzkovanie vášho objektu a ušetriť náklady na technickú správu a energetickú náročnosť objektu. Je to takzvaný "návod na použitie" pre vlastníka objektu. Zahŕňa množstvo vysoko odborných úkonov, s ktorými vám radi pomôžeme.

Ponúkame:

  • fyzické preverenie a zistenie skutkového technického stavu objektov
  • dokladová passportizácia technického stavu objektov
  • vypracovanie plánov preventívnej úržby a harmonogramov výkonu potrebných odborných prehliadok a odporných skúšok
  • identifikácia skutkového stavu objektu z pohľadu property manažmentu
  • príprava a realizácia výberového konania odborne spôsobilých osôb na dodanie potrebných služieb

Využite naše služby

Radi vás navštívime, obhliadneme priestory a navrhneme najlepšie riešenie na mieru. Neváhajte si s nami dohodnúť stretnutie.