logo LIM Group CLEANING / FACILITY / PROPERTY

Technická správa a údržba objektov

Starostlivosť o priemyselné, kancelárske, obchodné a iné väčšie objekty je veľmi rozsiahla. Zahŕňa množstvo úkonov, ktoré sú personálne aj odborne náročné. Náš tím vám vie pomôcť s väčšinou z nich. 

Ponúkame:

 • zabezpečenie potrebných technických prehliadok a skúšok externými odborne spôsobilými osobami
 • výkon technických kontrol údržby bez požiadavky na osobitnú odbornú starostlivosť
 • zabezpečenie výberových konaní na dodávateľov potrebných služieb a energií v spolupráci s vlastníkmi nehnuteľností
 • vedenie, aktualizácia a archivácia potrebnej technickej dokumentácie
 • komunikácia s nájomcami za účelom riešenia ich požiadaviek
 • zabezpečenie havarijnej poruchovej služby
 • zabezpečenie prevádzkových opráv technického vybavenia a zariadení v objektoch
 • zabezpečenie odstránenia nedostatkov plynúcich z odborných prehliadok a skúšok
 • kontrola spotreby energií v rámci objektu
 • zabezpečenie vypracovania potrebných legislatívnych hlásení týkajúcich sa odpadov, životného prostredia
 • zabezpečenie energetickej certifikácie objektov odborne spôsobilou osobou
 • koordinácia stavebných úprav nájomných priestorov na základe požiadavky klienta
 • koordinácia externého facility manažéra resp. spolupráca s externým property manažérom, ak túto službu poskytuje tretia spoločnosť

Využite naše služby

Radi vás navštívime, obhliadneme priestory a navrhneme najlepšie riešenie na mieru. Neváhajte si s nami dohodnúť stretnutie.