logo LIM Group CLEANING / FACILITY / PROPERTY

Administratívna správa objektov

Strácate sa v "papierovaní" a sledovaní legislatívnych zmien? Sústreďte sa na svoj biznis a tieto starosti presuňte na nás. Pozrite sa detailnejšie, aké čiastkové služby vám vieme ponúknuť z administratívnej správy objektov. 

Ponúkame:

  • legislatívna a zmluvná úprava nájomných a vlastníckych vzťahov
  • ekonomická správa objektov v podobe fakturácií nájomného a záloh na prevádzkové náklady, prípravy vyúčtovania prevádzkových nákladov a vyúčtovania prevádzkových nákladov
  • príprava a sledovanie plnenia rozpočtov nehnuteľností (CAPEX, OPEX)
  • účtovné služby v spolupráci so zmluvnou účtovnou spoločnosťou – vedenie účtovníctva, príprava daňových priznaní k DPH a k dani z príjmov, príprava účtovnej závierky, príprava podkladov pre audítorov a daňových poradcov

Využite naše služby

Radi vás navštívime, obhliadneme priestory a navrhneme najlepšie riešenie na mieru. Neváhajte si s nami dohodnúť stretnutie.